Internet Archive BookReader

Ksie̜ga pamia̜tkowa pie̜ćsetletniego jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1400-1900